Travel info


Svenska
Change

Information gällande EU förordning

(EG) 261/2004 (EU passenger rights)

Regulativet gällande passagerarens rättigheter vid flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning.

Ladda ner texten på svenska, engelska, danska, norska, franska och finska

 Respektive EU-lands ansvariga myndighet

 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Contact us