Travel info


Svenska
Change

Vad som gäller vid byte av plan

(Aircraft change rules)

Biljetter och bokningar
Inrikesresor med flygplansbyte kan vid vissa tillfällen ge ett lägre pris om man gör separata bokningar sträcka för sträcka. Man bör vara uppmärksam på att separata bokningar kan ge konsekvenser om det blir förseningar. Nedan kan du läsa mer om genomgående bokning och separata bokningar.


1. Genomgående bokning

Beställer du en resa från t ex Luleå till Göteborg med flygplansbyte i Stockholm har SAS Scandinavian Airlines Sverige (SAS) ansvar för att du kommer hela vägen fram (du reser på ett genomgående kontrakt).

Det betyder att du har vissa rättigheter när det uppstår förseningar som gör att du missar ditt anslutningsflyg. Vi (SAS) bokar om dig till nästa möjliga anslutning där det finns motsvarande lediga platser.

Blir det lång väntetid kommer vi att erbjuda mat och och vid behov övernattning. Det gäller även om SAS inte är ansvarig för förseningen som t ex vid dåligt väder.


2. Separata bokningar

Ska du t ex resa från Luleå till Göteborg men väljer att göra separata bokningar, Luleå - Stockholm och Stockholm - Göteborg, har du inte samma rättigheter om det blir trafikstörningar (du reser på två separata kontrakt).


Du kan därmed inte kräva att bli ombokad till en ny anslutning när förseningen är utanför flygbolagets påverkan. Du har inte heller rätt att få servicecheckar eller hotellövernattning när du missar din anslutning. 

När du har köpt en separat flygbiljett med SAS Sverige och skall vidare med ett annat flygbolag än ett SAS-bolag måste du tillse att det finns tillräckligt med tid mellan ankomsttiden enligt tidtabell och nästa avgångstid.

Eventuellt ersättningsansvar gäller endast vid de tillfällen när SAS Sverige kunnat undgå förseningen i enlighet med svensk luftfartslag och konvention.

Vi vill emellertid göra er uppmärksamma på att förseningar och inställningar av flyg oftast har sitt ursprung i händelser utanför SAS Sveriges påverkan och att du därför oftast inte har samma rättigheter som passagerare med genomgående bokningar.

Eftersom flygbolagens ansvar vid sådana tillfällen är begränsade i förhållande till de ekonomiska kostnader man eventuellt får, finner många det förmånligt att teckna reseförsäkringar med återbetalningsskydd.

 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Contact us