Travel info


Svenska
Change

Personer med begränsad rörlighet

(Passengers with reduced mobility)

Att uppfylla behoven hos personer med begränsad rörlighet (PBR)

Inledning
Syftet med detta dokument är att förbättra tillgängligheten till flygresor för personer med begränsad rörlighet. Dokumentet ska säkra förståelse och uppfyllelse av dessa personers behov och att det sker med respekt för deras säkerhet och värdighet.

Dokumentet riktar sig till flygbolag som erbjuder service och hjälpmedel på flygplatser och ombord på flygplan och utgör en grund för frivilliga regelverk. När reglerna sätts upp ska bestämmelserna i European Civil Aviation Conference (ECAC), dokument 30 (sektion 5) och International Civil Aviation Organisation (ICAO bilaga 9) tas i beaktande. Dessa dokument innehåller teknisk information och är, efter konsultation med flygindustrin, framtagna av regeringsorgan som arbetar med etablerade standards och rekommenderade metoder.


Definition

En person med begränsad rörlighet (PBR) är en person vars rörlighet är begränsad på grund av fysiskt (sensoriskt eller motoriskt) eller intellektuellt funktionshinder, ålder eller annat funktionshinder vid användande av transport och vars behov kräver särskild tillsyn och anpassning av de tjänster som finns för alla passagerare.


Grundförutsättningar

* PBR har samma rättigheter som andra medborgare till rörelse- och valfrihet. Detta gäller flygresor likaväl som alla andra områden i livet.

* Flygbolag, flygplatser och näraliggande servicegivare har skyldighet att uppfylla behoven hos PBR. Samtidigt har PBR skyldighet att identifiera sina behov till rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

* Information måste finnas så att PBR kan planera sin resa.

* Kostnaderna för att uppfylla behoven hos PBR ska inte läggas direkt på PBR.

* Funktionshinder ska inte likställas med sjukdom och därför ska PBR inte ombes att lämna medicinska intyg om sitt funktionshinder som ett resevillkor.

* Organisationer som representerar PBR konsulteras i frågor som är relevanta för PBR.

* Personal ska få lämplig utbildning för att kunna förstå och uppfylla PBR:s behov.

* Kontroller och säkerhetskontroller ska utföras med respekt för PBR:s värdighet.

* Förutsättningar för PBR:s oberoende måste finna så långt det är möjligt.


Regler för flygbolag

* Inget flygbolag nekar PBR utom i de fall då han/hon inte kan transporteras säkert eller inte kan tas ombord av fysiska skäl. När PBR nekas att stiga ombord, ska flygbolaget förklara orsaken klart och tydligt.


* När PBR deklarerar att han/hon är självständig och själv kan klara alla sina fysiska behov under flygningen, ska flygbolaget acceptera detta. När en sådan deklaration har gjorts är flygbolaget inte skyldigt att erbjuda assistans ombord som står i motsats till hälso-, säkerhets- och hygienkrav.

* Flygbolag ska fortsätta att utveckla tekniska och operationella lösningar för att förbättra tillgängligheten till flygplan av alla storlekar, särskilt när större förändringar genomförs.

* Där direktförbindelse inte är möjlig för PBR (t.ex. på grund av små flygplan), ska flygbolaget bemöda sig om att föreslå ett acceptabelt alternativ.

* Oavsett storleken på flygplats och flygplan ska arrangemangen för ombordstigning och avstigning göras med respekt för PBR:s värdighet.

* Flygbolagen ska, där utrymmet tillåter, erbjuda utrustning och möjligheter ombord för PBR att uppehålla sin självständighet inom ramarna för hälsa, säkerhet och hygien.

* PBR ska, i enlighet med säkerhetsföreskrifter, ha samma rätt att välja plats som andra passagerare. Flygbolaget ska klart och tydligt förklara varför en viss plats inte kan erbjudas när önskemålet inte kan uppfyllas på grund av säkerhetsskäl.

* Utbildade hjälphundar reser i kabinen i enlighet med nationella införselregler och flygbolagets föreskrifter. Kostnad för hundens resa debiteras ej.

* PBR debiteras inte för transport av grundläggande rörelseutrustning eller annan utrustning som är avgörande betydelse för funktionshindret.

* Flygbolag måste ta alla rimliga mått och steg för att undvika förlust av och skador på rörelseutrustning eller annan utrustning för funktionshindret. När förlust eller skada uppstår ska flygbolaget vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla individens omedelbara rörelsebehov.

 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Contact us