Travel info


Svenska
Change

Allmänna transportvillkor

(Conditions of carriage)

Inledning
Dessa transportvillkor styr förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som drivs av oss eller enligt den biljett som bär vår flygbolagskod för denna flygning eller detta flygsegment. Dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss och vice versa i denna fråga beskrivs i transportvillkoren. Vi rekommenderar att du läser transportvillkoren noga, eftersom de bland annat innehåller olika begränsningar som rör dig, exempelvis avseende vår ansvarsbegränsning gentemot dig vid skada och dröjsmål som påverkar dig och/eller ditt bagage. Om vår ansvarsbegränsning inte är tillfredsställande i förhållande till dina behov rekommenderar vi dig att skaffa en privat reseförsäkring.

Dessa transportvillkor kan ändras utan föregående varsel. Den version som gäller vid en viss tidpunkt är den senast publicerade.

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage
Conditions of carriage for passenger & baggage


Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Contact us