SAS Charter


Svenska
Change
Home /

Särskilda behov

 

 • För att underlätta vid resa med hjälpmedel, eller utrustning som storleks- eller viktmässigt kräver extra utrymme, ber vi dig att informera oss om dina behov redan när du bokar din resa. Samtidigt har du möjlighet att reservera din sittplats ombord.


 • Beroende på flygplanstyp kan begränsningar förekomma avseende tillträde med hjälpmedel eller utrustning till eller i utrymme avsedda för passagerare. Flygplanstyp kan också begränsa och/eller omöjliggöra transport av kunders utrustning.


 • Av säkerhetsskäl och/eller andra operationella orsaker kan det ibland bli nödvändigt att använda en annan flygplanstyp än vad som ursprungligt planerats och informerats om vid bokningstillfället. Om ett flygplansbyte omöjliggör resa för dig med ditt hjälpmedel/utrustning kommer vi att erbjuda ett annat alternativ.


 • Du kan ta med rullstol utan extra kostnad. Nedan kan du läsa mer om vilken typ av assistans vi kan erbjuda dig:

  • WCHC (cabin): Passageraren är helt orörlig; kräver rullstol till/från flygplanet och måste bäras uppför/nedför trappor och till/från flygsätet.

  • WCHS (steps): Passageraren kan inte ta sig uppför/nedför trappor, men kan ta sig på egen hand till/från flygsätet. Han/hon kräver rullstol till/från flygplanet och måste bäras uppför/nedför trappor.

  • WCHR (ramp): Passageraren kan ta sig uppför/nedför trappor samt till/från flygsätet på egen hand. Han/hon kräver rullstol till/från flygplanet.


 • Hanteringsinstruktion för rullstolar  
  Olika typer av rullstolar (WCHC)


 • Kabinpersonalen ombord har inte tillstånd att:
  • lyfta eller bära passagerare
  • assistera vid måltider
  • administrera eller hjälpa vid medicinering
  • assistera vid toalettbesök


 • På SAS flygningar till Asien och USA (ombord på Airbus 330/340) finns en specialrullstol tillgänglig.


 • Nya regler gällande PRM på flygningar till och från USA. Nya regler gällande personer med nedsatt rörlighet, PRM, US DOT 382.
 Den 13 maj 2009 trädde nya regler i kraft för passagerare på flygningar till och från USA. SAS följer redan detta krav och har endast gjort några små förändringar i tillvägagångssättet.
 Läs mer (Reglerna finns på sidorna 27683-26687. Adress till Amerikanska myndigheter finns på sidan 27673). 


 • Kontakter - Complaints Resolution Officials. Före resa: telefon +45 3848 9136 (kl.09.00 - 12.00). 
På flygplatsen: Duty manager. 
Efter flygningen: Customer Care, www.sas.se/feedback.
 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Contact us