Šia registracijos į skrydį paslauga galima naudotis skrendant SAS (SK) vykdomais reisais, jei į juos leidžiama registruotis internetu
 
Šia registracijos į skrydį paslauga galima naudotis skrendant SAS (SK) arba „Blue1“ (KF) vykdomais reisais, jei į juos leidžiama registruotis internetu
 
Ši paslauga teikiama SMS žinutėmis arba (ir) elektroniniu paštu. Visi klientai, pageidaujantys gauti arba siųsti SMS žinutes, privalo turėti GSM arba 3G mobilųjį telefoną. Dėl vietinių mobiliojo ryšio tinklo operatorių specifikos ši paslauga gali būti ribojama.

Atkreipiame dėmesį, kad SAS pateikiama informacija galioja jos išsiuntimo metu. Klientui skaitant pateiktą informaciją ji gali nebegalioti. Apie tam tikrus įvykius nepranešama dėl oro uostų veiklos specifikos. SAS visada stengiasi pateikti naujausią ir tiksliausią informaciją. Tačiau SAS negali garantuoti, kad informacija visada yra teisinga ir pilna, dėl pastarųjų aspektų SAS niekada neprisiima jokios atsakomybės.

SAS negali būti laikoma atsakinga už informacijos vėlavimus arba funkcionalumo sutrikimus išorinėje arba vidinėje infrastruktūroje (pavyzdžiui, mobiliojo ryšio tinkluose arba internete).  

SAS įsipareigojimai, susiję su čia aptariamomis registracijos į skrydį bei informavimo apie skrydžius paslaugomis, yra griežtai apriboti pagal paslaugų teikimo sąlygas. SAS neprisiima jokios kitos atsakomybės už registracijos į skrydį bei informavimo apie skrydžius paslaugas. Todėl SAS negali būti laikoma atsakinga už bet kokio pobūdžio (tiesioginius arba netiesioginius) nuostolius, išlaidas ir žalą, kurią keleiviai gali patirti dėl naudojimosi registracijos į skrydį bei informavimo apie skrydžius paslaugomis.

Jei nenorite, kad apie SAS reisus jums siunčiama informacija trukdytų jus naktį arba kai miegate, rekomenduojame tuo metu išjungti mobiliojo telefono garsinius signalus.