E-registreerimisteenus on kasutatav SASi poolt opereeritud lendudel valitud riikides. 
 
Lennuinfo teenus pakub infot SASi (SK) või Blue1 (KF) poolt opereeritud lendude kohta e-registreerimisteenuse olemasolul. 
 
Teenus vahendab infot SMSi või email abil. Teksti sõnumite vastuvõtmine eeldab GSM või 3G mobiiltelefoniseadme olemasolu. Kehtida võivad kohalike sideoperaatorite piirangud. 
 
Oluline on arvestada, et SASi poolt pakutav informatsioon on kehtiv ja täpne selle saatmise hetkel.  Seesama info ei pruugi enam täpne olla selle lugemise hetkel. Teatud infot ei avaldata lennjaama protseduuriliste reeglite tõttu küll on aga SASi teenuse pakkumise eesmärk jagada saaja lennu kohta käivat abistavat ja olulist infot.  SAS ei garanteeri otseselt ega kaudselt info täpsust ega terviklikkust ega vastuta jagatud info tagajärgede eest. 
 
SAS ei ole vastutav sõnumite hilinemise  ning tehniliste lahendust piiratud toimise eest sise- ega välisvõrkudes nagu näites sideoperaatorite võrkudes või internetis. 

 
SASi lennule registreeristeenuste ja lennuinfo kohta käivad kohustused on rangelt määratletud vaid käesoleva Reeglite ja Tingimuste dokumendiga. SAS ei vastuta e-registreerimise ja lennuinfo teenustega seotud otseste, kaudsete või juhuslike  kulude, kahjude, nõuete või muu laadi tagajärgede eest, mis tulenevad E-registreerimise või lennuinfo teenuste kasutamisest.
 
Kui Te ei soovi SAS lenninfot saada öisel ajal palume jätta telefoni vaikivasse rezhiimi..