EuroBonus


Svenska
Change

Skandia och EuroBonus går skilda vägar
- partners fram till 30 september, 2016!

Skandia har valt att säga upp samarbetet med SAS EuroBonus i dess nuvarande från den 30 september, 2016.
Villkoren för hur du tjänar Eurobonuspoäng gäller fram till 
31 mars, 2017.

Registrera saknade poäng

Om du av någon anledning inte blivit tilldelat poäng för någon produkt som ingår i Skandias erbjudande efter anslutning skett, har du som medlem rätt att retroaktivt få tillbaka dessa upp till sex månader. Kontakta Skandia på e-post kundservice@skandiabanken.se eller telefon + 46 771 55 55 00. Du behöver ange medlemsnummer, namn, datum och eventuellt ha fakturan redo. Skandia kommer sen att föra över poängen till ditt konto.

 

 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt