Allt om resan


Svenska
Change

Terms and Conditions

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av flybilletter fra sas.se til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  For å kunne kjøpe flybilletter på sas.se må du ha fylt 18 år.

Vi gjør oppmerksom på at ved bestilling av flybilletter gjelder også helt spesielle vilkår.   Vi viser her til våre Generelle Vilkår for Befordring samt til våre 14 serviceløfter(ECACs ”Airline and Airport Voluntary Commitment to Passengers”).  Følg lenkene til både våre vilkår og serviceløfter dersom du ønsker ytterligere informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av flybilletter.


Parter
Selger er Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS), og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er den person, som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.


Bestilling
Din bestilling vil bli registrert på vår server (datamaskin).  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 


Leveringsgaranti
Alle reiser som selges via sas.se, leveres i form av elektroniske billetter (e-ticket).  Dette innebærer, at du ikke behøver å vente på å motta fysiske billetter i posten, men mottar i stedet en e-post med et dokument, som inneholder en kombinasjon av reiserute og kvittering for kjøpet, samt din bestillingsreferanse og billettnummer for din elektroniske billett.  Denne e-post sendes deg umiddelbart etter at din elektroniske billett er utstedt. Elektronisk billett utstedes og e-post sendes deg i løpet av få timer etter at bestillingen er utført.


Avbestilling
Når du bestiller en flyreise med SAS har du anledning til å ombestemme deg innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt.  Dersom du allerede har betalt for reisen, når du ombestemmer deg, får du pengene tilbake. Dersom bestillingen foretas senere enn 24 timer før avreise, tillater vi kun avbestilling og tilbakebetaling dersom du kontakter oss på telefon senest 12 timer før avtalt reisetidspunkt.”
Serviceavgift tilbakebetales ikke i forbindelse med avbestillinger som gjøres senere enn 24 timer etter bestilling. Ref at dette er en allerede benyttet tjeneste.

Dersom du har gjort en åpenbar feil i forbindelse med bestilling av flybillett med oss på våre internettsider, gir vi deg anledning til å rette opp feilen innen 24 timer fra feilen ble gjort.  I tilfelle feilen gjelder en reise
som skal starte om mindre enn 24 timer må du informere oss umiddelbart på tlf. 0770-727 727. Etter gitt tidsfrist må du betale et endringsgebyr.  


Opplysninger mottatt av oss

Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.
Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.


Ditt ansvar
Du har selv ansvar for å sjekke, at den reisekvittering/reisedokumentasjon du mottar fra oss er korrekt utstedt i henhold til din bestilling.


Priser
Totalpriser inkluderer alle avgifter, statlige skatter, samt servicehonorar.


Betaling

Flybilletter betales med kredittkort. Kortet blir belastet umiddelbart etter at bestillingen er foretatt.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det ikke er dekning på ditt kredittkort.


Under flyreisen

For selve flyreisen vises det til gjeldende lovgivning samt til våre generelle vilkår for befordring.


Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Dersom dette ikke lykkes kan du bringe saken inn for Allmänna reklamationsnämden for rutefly.

For ytterligere informasjon om kjøp av flybilletter fra sas.se, kontakt vårt Reisesenter på telefon 0770-727 727.
 

Scandinavian Airlines © 2014

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt