Allt om resan


Svenska
Change

Djur i lastrum på flygningar

Djur i lastrum


  • Djurets bur måste vara godkänd för transport. Den ska vara stadig, läckagesäker och desinficerad.


  • Buren ska vara av glasfiber, metall eller hårdplast och utrustad med lyfthandtag på sidorna. Burar som helt är gjorda av trådnät, eller trådburar med för låga kanter på bottenplattan, är inte tillåtna för hundar och katter. Buren ska vara konstruerad så att det inte finns någon risk för att djuret rymmer, skadas eller skadar annan last.


  • Buren måste vara utrustad med en behållare för mat och vatten. Bottenplattan måste vara täckt med ett lager av till exempel dagstidningar. Träspån, sågspån, hö eller halm får inte användas.


  • Av hänsyn till djurets bästa måste buren tillåta djuret att stå upp, vända sig och ligga i en naturlig position. Om buren inte uppfyller kraven kan flygplatspersonalen neka djurtransporten.  Se storlek på bur


  • Flera djur i samma bur. Som mest får två lika stora vuxna djur som väger max 14 kg/individ - och som är vana att vistas tillsammans - transporteras i en och samma bur. Djur över 14 kg måste resa individuellt. Dessutom kan tre djur, upp till sex månader gamla och från samma kull, transporteras i samma bur.


  • Det lastrum där djuren transporteras har samma lufttryck och temperatur som passagerarkabinen.


  • Du betalar ett fast pris per bur och per resväg.
 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt