Allt om resan


Svenska
Change

Sjuktransporter

 • Våra huvuduppgifter:
  • Reservera plats för patienten, anhöriga och medicinsk medföljande.
  • Fylla i medicinska uppgifter i bokningen (MEDIF) samt inhämta medicinska auktorisationer hos samtliga involverade flygbolag.
  • Ordna extra benplats till personer med benskador.
  • Ordna med bärhjälp, på och av flygplanet.
  • Installera godkänd medicinsk utrustning ombord om så krävs.
  • Installera extra syrgas ombord på flyget om behovet finns.


 • Om transporten inte sker på egen bekostnad, utan ska betalas via reseförsäkring eller sjukkassa, ska du som regel först kontakta försäkringsbolag eller försäkringskassa.


 • Samtliga sjukresor ska godkännas av SAS egna läkare. Detta kan du göra
  måndag-fredag 09.00-12.00.

 Kontakta
 SAS Medical Sales:

  • Telefon: +45 38 48 91 36
  • Fax: +45 70 10 50 56


 • Medicinskt intyg. Intyget ska fyllas i av läkare och därefter skickas till SAS Medical Sales med e-post eller fax. Se ovan. Ladda ner MEDIF-formulär


 • Priser för extra utrustning. Priserna gäller enkel resa och bara på flygningar utförda av SAS.
   
 
ExtrautrustningInterkontinetala flygningarÖvriga flygningar
Installation av syrgas 335 € 150 €
 
 

Scandinavian Airlines © 2017

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt