Allt om resan


Svenska
Change

Assistans

- informera SAS senast 48 timmar före avresa

Assistans på flygresan - kontakta SAS


  • Vi tillhandahåller/publicerar samt håller tillgängligt SAS policy och servicelöfte avseende flygresa för kunder med speciella behov av hjälpmedel/utrustning i enlighet med gällande säkerhetsregler och EU regulativ, 1107/2006.
     EU-regulativet


  • För att hjälpa dig på bästa sätt, i enlighet med EU regulativ 1107/2006 behöver du informera oss, senast 48 timmar före din resa, om dina speciella behov av assistans. Vi har då möjlighet att kontakta ansvarig på respektive flygplats och informera om dina speciella behov och säkerställa din önskade assistans.


  • Du som önskar/behöver hjälp/assistans i samband med din flygresa med SAS, vänligen kontakta SAS Customer Contact Center.


  • Du som har anmält behov av assistans ska, om någon annan tid inte har angivits skriftligt, presentera dig för incheckning till flygningen senast 1 timme före flygets ordinarie avgångstid. Du som önskar få assistans från annan angiven mötesplats inom flygplatsområdet bör infinna dig där senast 2 timmar före flygets ordinarie avgångstid. Kontakta Swedavia för anmälan.


  • Att resa med funktionshinder (information på Swedavias webbplats):
    Mer om att resa med särskilda behov


Övrigt

Nedsatt rörlighet
Övriga medicinska behov
Syrgas
Sjuktransporter
Flygresor relaterade till sjukdomsbehandlingar utomlands
 

Scandinavian Airlines © 2014

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt