Företagsprogram


Svenska
Change

Komma-fram-garanti SAS/SJ

Komma-fram-garantin innebär att SAS och SJ tar hand om varandras resenärer vid förseningar. Garantin gäller alla kunder som reser med SAS och SJ i kombination. Om en anslutning bryts tar det bolag som är ansvarigt för förseningen hand om ombokningen, vilket sker på Arlanda eller på flygplatsen i Köpenhamn. Eftersom SJ och SAS tillsammans garanterar resan hela vägen blir det enkelt och tryggt att ta tåget till flyget.

Komma-fram-garantin gäller oavsett vilken biljett du som kund har köpt. Det är kundens ansvar att kontakta personalen för att boka om sin biljett. Vänligen notera att pendlarkort inte omfattas av garantin. Årskortsinnehavare måste boka kostnadsfri platsbiljett för att garantin ska gälla.

När gäller garantin? 

 • Tåg-/flyganslutningar från/till Arlanda eller Köpenhamns flygplats med SJ och SAS på: SK = SAS KF = BLUE1
 • Endast om du reser med SJ:s tåg, d v s inte på Arlanda Express, även om den ligger på ett SJ-dokument och ingår som den sista delen av resan.
 • Komma-fram-garantin gäller endast om ombokning på SJ görs innan kunden stiger på tåget. Undantag gäller för årskortsresenärer.
 • Generellt vid alla typer av förseningar. Vid förseningar där force majeure tillämpas bestäms det från tillfälle till tillfälle vad som kommer att gälla.
 • Vid transfer samma dag. Det vill säga inom 24 timmar från ankomsttid till Arlanda eller Köpenhamns flygplats.
 • Komma-fram-garantin gäller samtliga bokningsklasser.
 • SAS-resor inom Europa, dock ej SAS Charter.
 • SJ-kunder som lagt sin biljett på sitt resplus-kort bör ta ut ett resedokument i automat eller liknande före boarding. SAS-personalen kan nämligen inte läsa av informationen på prio-kortet.

Komma-fram-garantin gäller enbart vid ombokning, inte återbetalning. Kunder som på grund av en tågförsening missar anslutande flyg blir utan extra kostnad ombokade till nästa flyg. Kunder som på grund av en flygförsening missar anslutande tåg blir utan extra kostnad ombokade till nästa tåg.

Om förseningen överstiger två timmar blir kunden omhändertagen och kan exempelvis erbjudas mat, övernattning eller olika typer av transport.

Transfertider
Följande transfertider krävs för att garantin ska gälla:

 • Inrikes - tåg/flyg eller flyg/tåg: 45 minuter
 • Europa - tåg/flyg eller flyg/tåg: 60 minuter
 • Interkontinentalt - tåg/flyg eller flyg/tåg: 120 minuter  

Accepterade färddokument SAS

 • e-biljett
 • TP Travel Pass
 • TPC Travel Pass Corporate
 • TPM Travel Pass Multiple
 • Pappersbiljett

Accepterade färddokument SJ

 • Mobilbiljett
 • e-biljett för utskrift
 • SJ Prio-kort
 • SJ avtalskort
 • Pappersbiljett

Vart vänder jag mig vid försening?

 • Om SAS orsakar förseningen vänder du dig till SAS ankomstservice. Båda har öppet så länge flyg avgår och ankommer.
 • Om SJ orsakar förseningen vänder du dig till SJ´s resebutik på Arlanda. Om butiken har stängt eller om du befinner dig på Köpenhamns flygplats kontaktar du SAS som i sin tur kontaktar SJs Trafikledning.

Årskortsinnehavare utan reservation
Årskortsinnehavare utan platsreservation omfattas inte av komma-fram-garantin. För att garantin ska gälla måste även årskortsinnehavare ha en platsreservation på de tåg där det är möjligt att reservera.

Fråga: Vad händer om en årskortsinnehavare kommer med ett försenat tåg till Arlanda, där platsreservation inte är möjlig, och har missat sitt flyg?

Svar: - Ombordpersonalen hänvisar årskortsinnehavaren till SJ´s resebutik på Arlanda eller kontaktar SJ`s Trafikledning, för omhändertagande enligt komma-fram-garantin.

 

Scandinavian Airlines © 2016

| Regler & villkor | Site map | Feedback | Kontakt