Media


English
Change
Home /

Media kit

Introducing SAS SAS Business Economy Extra SAS Economy SAS in-flight services


Media kit

SAS fare structure SAS International route network SAS Innovations SAS timeline SAS in history

Media kit

SAS Scandinavian Airlines SAS International fleet SAS hubs SAS EuroBonus frequent flyer program SAS Group

Media kit

Star Alliance SAS full media kit
 
Scandinavian Airlines © 2014 | Travel conditions | Site map | Agent sales info | Contact | Feedback | Imprint
Star Alliance